Technické predpoklady pre používanie AIS

AIS je intranetovská/internetovská aplikácia, do ktorej sa pristupuje prostredníctvom klasického internetovského prezerača.

AIS je optimalizovaný pre dva základné prezerače:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox

Rýchlosť zobrazovania jednotlivých súčastí aplikácie je limitovaná kvalitou používaného sieťového pripojenia.


AiS2 verzia 2.5.604.66
dizajn © šomšák, 2009 - 2015