Vysoká škola Danubius
Prihlásenie

Prihlásenie sa do systému

Používateľ je v tvare meno.priezvisko a heslo je rodné číslo bez lomky. V prípade, že používateľ nemá v systéme zaevidované rodné číslo, heslo je vytvorené z dátumu narodenia v tvare DDMMRR.

Návody pre študentov a zamestnancov (v AISe je zaevidovaný zam. pomer) pre prácu s AIS2 budete vidieť v tejto časti po prihlásení sa do systému. Tiež aj na stránke: www.vsdanubius.sk/Studium/AIS/Navody-a-prirucky


AiS2 verzia 2024.04.1.88
dizajn © šomšák, 2009 - 2015