Vysoká škola Danubius
Prihlásenie

Prihlásenie sa do systému

Používateľ je v tvare meno.priezvisko a heslo je rodné číslo bez lomky. V prípade, že používateľ nemá v systéme zaevidované rodné číslo, heslo je vytvorené z dátumu narodenia v tvare DDMMRR.

Záverečné práce

Záverečné práce v stave finálne v ezp sú posielané na kontrolu originality automaticky každý pracovný deň po 20:00 hod.

Študenti, ak sa u Vás vyskytol problém so zobrazením študentského portálu, je potrebné vyčistiť vyrovnávaciu pamäť prehliadača (tzv. cache) stlačením klávesy F5, resp. kombináciou kláves CTRL+F5 v prehliadači.

Slovník Glossary for Academic Integrity obsahuje definície pojmov plagiátorstvo, etika, integrita a pojmov s nimi súvisiacich, ktoré majú väzbu na CRZP/APS. Tento slovník je jedným z výstupov medzinárodného projektu European Network for Academic Integrity v rámci programu Erasmus+. CVTI SR spolupracuje na tomto projekte.

Od 1. decembra 2016 bude v rámci portálu CRZP nasadený nový vyhľadávač (http://opac.crzp.sk/). Oproti pôvodnému má viacero nových funkcionalít. Napríklad obsahuje aj rozšírené vyhľadávanie:

  • text – vyhľadá plnotextovo zhodu slov frázy s používateľovým dotazom
  • fráza – vyhľadá plnotextovo presnú zhodu celej frázy s používateľovým dotazom
  • začína na – vyhľadá záznamy, kde zvolené pole začína frázou z používateľského dotazu
  • všetky slová – zhoda musí nastať vo všetkých slovách
  • v histórii vyhľadávania je prehľad uskutočnených vyhľadávaní v rámci jednej návštevy používateľa

Umožňuje export vybraných záznamov, odosielať ich mailom, tlačiť ich, pracovať s fazetami. Popis je k dispozícii tu:

stiahnuť pdf


AiS2 verzia 2024.04.1.88
dizajn © šomšák, 2009 - 2015